Panaszkezelési nyilatkozat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Nógrád-Infó Bt. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak:


Nógrád-Infó Bt. székhelye: 3104 Salgótarján, Frigyes Krt. 63.
A panaszügyintézés helye: 3100 Salgótarján, Fő tér 1. II. emelet
A panaszkezelés módja: a panasz jellegétől és formájától függően szóban vagy írásban.


Fogyasztói jogvita esetén a Tisztelt Fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez fordulni.


A Békéltető Testület elérhetőségei:

Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a.
Tel.: 32/520-860, Fax: 32/520-862